Baby’s

Er is veel geschreven over het belang van de eerste jaren van ons leven die de basis vormen voor ons als persoon.

 

We begrijpen heel goed dat baby’s uit hun natuurlijke, veilige en liefdevolle omgeving met hun ouders worden gehaald als ze bij ons komen. Wij geloven erin dat het onze taak en missie is om uw kind dat gevoel van veiligheid, liefde en persoonlijk contact waaraan het gewend is te blijven geven.

Daarom zullen we tijdens het eerste intakegesprek dat we met ouders hebben de benodigde informatie betreffende de dagelijkse routines, specifieke behoeftes en persoonlijkheid van uw kind verzamelen. Vanaf dan is het onze missie om ervoor te zorgen dat uw kind zich blij, veilig, geliefd en beschermd voelt zodat het rustig aan een andere omgeving kan wennen.

 

We streven ernaar om ons kinderdagverblijf (crèche) tot een tweede huis te maken voor de kinderen.

 

Samen met u zullen we er van dag tot dag aan werken aan een goede en zorgvuldige balans tussen thuis en crèche. We zullen alle fases volgen waar uw kind doorheen gaat en we zullen er zijn om te lachen, knuffelen en, het belangrijkst: te genieten van de liefde die we geven en krijgen. De dames die verantwoordelijk zijn voor de babygroep worden altijd uitgekozen op hun vaardigheden als verzorgers. Ze moeten lief, zacht, liefdevol en flexibel zijn en een goed gevoel voor humor hebben.

 

Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat mijn crèche een liefdevol thuis is geweest voor veel baby’s. Ik hoop dat we hebben geholpen om een solide en liefdevolle basis te leggen voor hun verdere leven.

Onze taak en missie is om uw kind dat gevoel van veiligheid, liefde en persoonlijk contact waaraan het gewend is te blijven geven.
Kinderopvang Amsterdam Zuidas

Hoe het allemaal begint

Een week voordat uw baby officieel bij ons komt zullen we een individueel gesprek met u hebben om informatie over uw baby te verzamelen en om uw precieze instructies te krijgen met betrekking tot de dagelijkse routines van uw kind. We zullen uw instructies zorgvuldig volgen vanaf het begin.
Natuurlijk delen we ook tips met u en doen we suggesties.

 

Baby’s van 5-­6 maanden hebben een wenperiode nodig, waarin een bekende persoon gedurende ongeveer een week (als dat nodig is) twee uur per keer op de crèche aanwezig is, om uw baby gerust te stellen en om ons te helpen om het vertrouwen van uw baby te winnen. Mijn advies is om, als dat mogelijk is, om te beginnen met twee halve dagen, voor een geleidelijke en zachte omschakeling.

 

Vanaf de eerste dag delen we graag alle informatie betreffende de groei en de verzorging van uw kind.